brielse boer akkerbouwbedrijf

Akkerbouwbedrijf

 

Op de vruchtbare klei verbouwt de Brielse Boer op 30 hectare verschillende gewassen.
Ieder jaar op een ander perceel staan er aardappelen, suikerbieten of granen.
Wij doen dit op een moderne, duurzame en transparante wijze.
Alle producten worden in coöperatief verband afgezet.
Waar mogelijk zoeken we samenwerking in de lokale afzet van producten.

 

Jonge zeeklei

De grondsoort wordt met recht ‘jonge’ zeeklei genoemd.
Onze polder is als één van de laatste op Voorne-Putten drooggelegd.
De polder is gelijkmatig verdeeld in vier percelen.
De gewassen worden geteeld middels een vaste roulatie van ‘1 op 4’.
Dit betekent dat er ééns in de vier jaar aardappelen op een perceel staan.
Gevolgd door granen, suikerbieten en opnieuw granen.
Dit wordt gedaan om te voorkomen dat ziektes in de grond overgaan op een nieuwe teelt.
En om de grond rust te geven.

 

Werk op het akkerbouwbedrijf

De werkzaamheden op het akkerbouwbedrijf worden deels zelf uitgevoerd.
Zoals de grondbewerking, gewasbescherming en bemesting.
Maar ook het zaaien van granen en groenbemesters.
Loonbedrijven planten en oogsten de aardappelen.
Ook zaaien en oogsten zij de suikerbieten.
De dure en grote machines zijn voor ons bedrijf onrendabel.

 

Certificering

Ook de administratie, kennisontwikkeling en het onderhoud van machines vraagt de nodige tijd.
De Brielse Boer is PlanetProof, GlobalGap en VVAK gecertificeerd.
Periodiek vindt daarvoor een audit plaats.

bezoekboerderij brielse boer