Wat is een maximale opbrengst?

Wat is een maximale opbrengst?

12-06-2024 Onlangs heb ik, na jaren twijfelen, een bodemvochtsensor aangeschaft. Dit apparaat meet de zuigspanning in de grond, een indicatie in welke mate wortels vocht uit de bodem kunnen aantrekken. Het is een zogenaamd ‘beslissings-ondersteunend-systeem’. Dat wil...
Nagelbijtend nietsdoen

Nagelbijtend nietsdoen

22-01-24 Afgelopen weken hebben we te maken gehad met verschillende vorstperiodes. Voor een groot deel van akkerbouwend Nederland een moment om achterstallig werk op het land in te halen. Immers, als de grond bevroren is kan er met weinig schade aan de bodem gewerkt...
Water hoort in de sloot

Water hoort in de sloot

14-12-2023 Dit voorjaar heb ik mij aangemeld voor de cursus ‘Bodem als basis’. Deze cursus wordt door de land- en tuinbouworganisatie georganiseerd. De titel sprak mij aan en past bij mijn eigen overtuiging. LTO werkt in de cursus samen met Groeibalans. Dit is een...
Wat eet je eten?

Wat eet je eten?

29-11-2023 Is het niet vreemd dat telers nog veelal worden afgerekend op uiterlijke kwaliteit? En niet zozeer op voedingswaarde? Onlangs hield ik een lezing over hoe op ons akkerbouwbedrijf de bodem al heel lang centraal staat. En hoe wij sinds een aantal jaren onze...
Update verbouwing (4)

Update verbouwing (4)

27-10-2021 Afgelopen weken is er veel werk verzet, nu vooral aan de binnenkant!Voor de bouwvakantie is de nieuwe betonvloer gestort.Dus alles ligt nu op één niveau, dat aansluit op het terras en het parkeerterrein.Na het uitharden van de vloer, is gestart met de bouw...