historie brielse boer

Historie boerderij

 

De geschiedenis van ‘de Onderneming’ begint omstreeks 1838.
De gronden (toen nog gorzen) werden door Zwartewaal gekocht van Brielle.
Een jaar later wordt de erfpacht uitgegeven aan de burgemeesters van Zwartewaal en Oudenhoorn.
Veel later, in 1882, wordt vergunning verleend voor het inpolderen van de ‘Ondernemingsplaat’.
Dit gebeurde als één van de laatste polders op Voorne-Putten.

In 1887 wordt de boerderij gebouwd aan de Maasdijk 18.
Bestaande uit een woonhuis en een schuur van 45×18 meter.
Het was toentertijd één van de grotere boerderijen in de omgeving.

De boerderij gaat bewoond worden door Adrianus Rodenburg (1849-1915).
Die boerde eerder aan de Haasdijk in Abbenbroek.
Adrianus en zijn vrouw Cornelia de Hoog krijgen een zoon Cornelis.
Hij boert van 1900 tot 1906 op de boerderij in Zevenhuizen en daarna in Zwartewaal.

 

Brand

In de nacht van 17 maart 1920 ontstaat een hevige brand.
Spoedig had deze “zulk een omvang dat aan blusschen niet te denken viel”, aldus de krant van toen.
Later dat jaar wordt alweer gestart met de wederopbouw van de stee.
Cornelis en zijn vrouw Susanna Scheijgrond krijgen acht kinderen.
Twee van hen, Adrianus en Klaas, nemen in 1932 het bedrijf over.
Voor Klaas wordt er in ca. 1930 een huis gebouwd op nummer 20.
Klaas trouwt met Pietertje Hoek en zij krijgen vier kinderen.

 

Oorlog en afdamming

Tijdens de oorlog wordt de polder door de Duitsers gebruikt als schijnvliegveld.
Ieder vliegveld in Nederland kreeg in de nabijheid één of enkele schijnvliegvelden (ScheinFlugHafens).
Dit om verwarring te veroorzaken bij de Britse vliegers.
Het schijnvliegveld in de Ondernemingspolder zou de aandacht voor het vliegveld Waalhaven moeten afwenden.
In de Maasdijk ligt nog een bunkertje dat aan die periode herinnert.

Ruim na de oorlog, in 1951, wordt de Brielse Maas bij Oostvoorne afgedamd.
Hierdoor ontstond het Brielse Meer.
De buitengronden van de polder komen droog te liggen en worden omgevormd tot akkers.
In 1959 nemen Cornelis Euft en Klaas het bedrijf van hun vader en oom over.
In 1969 wordt, door aanleg van de rijksweg N57, de polder in tweeën gedeeld.
Aan de westkant wordt een nieuwe boerderij gebouwd.
Cornelis Euft gaat boeren op de “Nieuwe Onderneming”.

 

Van pacht naar eigendom

Klaas verhuist in 1969 van Maasdijk 20 naar de boerderij op nummer 18.
Even daarvoor was hij voor zichzelf begonnen door de overname van een loonspuitbedrijf.
In de jaren ’70 maakte de mechanisatie een sterke opmars.
Veel weiland werd omgevormd tot bouwland om bijvoorbeeld aardappelen te telen.
In 1972 kocht Klaas de boerderij en de gronden van de eigenaren.
Ook het loonbedrijf groeide gestaag.
Er waren zelfs enkele personeelsleden in dienst.
Het loonwerk liep in de jaren ’80 echter sterk terug.
Akkerbouwbedrijven werden groter en kochten meer machines zelf.
Uiteindelijk werd besloten om te stoppen met het loonbedrijf.
Er werd een nieuwe activiteit gestart: het telen en verwerken van witlof.
Eind jaren ’80 werd een koelhuis gebouwd om de witlof optimaal te kunnen bewaren.
Helaas bleek deze dure teelt geen succes en is enkele jaren later beëindigd.

Eind jaren ’90 waren de graanprijzen laag.
Er werd gezocht naar een beter rendement van het graan.
Het idee ontstond om vleeskuikens te gaan houden.
Zodoende kon het eigen graan gevoerd worden aan de kippen.
De bouw van de stal is in 2003 afgerond.
Toen besloot de provincie echter niet langer intensieve veehouderij te bestemmen.
De schuur is uiteindelijk omgebouwd tot koelhuis.

 

Vijfde generatie

In 2004 is de maatschap van Klaas en zijn zoon Nico opgericht.
Met als doel het bedrijf over te dragen.
Ruim tien jaar later, in 2015, is de overname door Nico afgerond.
Hij boert nu als vijfde generatie op ‘de Onderneming’.

 

bezoekboerderij brielse boer