leren bij de brielse boer

Leren op onze bezoekboerderij

 

We willen je graag meenemen in het reilen en zeilen van ons akkerbouwbedrijf, want er is zóveel te vertellen.

Over vroeger, hoe onze familie al meer dan 130 jaar woont en werkt op deze boerderij.
Toen de boerderij één van de grootste was op Voorne-Putten.
Hoe met man en macht de gewassen van het land werden gehaald.

Maar we willen je ook laten zien hoe het produceren van voedsel in de tussentijd ingrijpend is veranderd.
Hoe we tegenwoordig met behulp satellieten onze teelt optimaliseren.
En met welke uitdagingen we iedere dag te maken hebben.
Zaken die voor ons vanzelfsprekend zijn, zijn dat voor buitenstaanders vaak niet.

Onze drijfveer is het wegnemen van onwetendheid over de agrarische sector en het platteland.
Onbekend maakt onbemind.
Duidelijke uitleg kweekt begrip voor hetgeen we doen.
Goede communicatie speelt daarbij een belangrijke rol.

 

Online

Via blogs en vlogs houden we digitale bezoekers regelmatig op de hoogte van het reilen en zeilen op ons bedrijf.
Korte, heldere berichten.
Geen moeilijke taal en begrijpelijk voor iedereen.
Via de verschillende platforms kun je je abonneren.

 

Bezoek de Brielse Boer

Wil je meer verdieping en zelf zien hoe de Brielse Boer te werk gaat?
Tijdens de seizoenen breng je een bezoek aan de gewassen op de akker.
En in onze monumentale schuur bekijk je een expositie over het verleden en het heden.
Houd de agenda in de gaten voor onze specifieke openingstijden (deze volgt zodra de verbouwing gereed is).

 

De Brielse Boer op bezoek

Heb je geen gelegenheid om naar ons bedrijf te komen?
Dan komt de Brielse Boer naar jou!
Als gastspreker te boeken voor verschillende onderwerpen aangaande de akkerbouw of ondernemerschap in het algemeen.

imker bijenkast honing - brielse boer